W ramach KND działa:


Sekcja Demografii Historycznej – przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kuklo