1. Instytut Statystyki i Demografii 1978-2018

Instytut Statystyki i Demografii świętuje swe 40-lecie! Uhonoruje je nadanie tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej Profesorowi Fransowi Willekensowi, światowej sławy uczonemu, którego prace wywarły w ostatnim półwieczu ogromny wpływ na rozwój badań ludnościowych i ich metodologii. Recenzentami w postępowaniu o nadanie tego tytułu byli prof. Ewa Frątczak, SGH, oraz prof. Marek Kupiszewski, PAN. Trzecim recenzentem był prof. Jakub Bijak, absolwent kierunku MIESI w SGH, obecnie profesor University of Southampton. Uroczystości zaszczyci także inny wybitny uczony Profesor Dirk J. Van de Kaa, doktor honoris causa SGH z 2003 roku.

Uroczyste posiedzenie Senatu SGH odbędzie się 23 maja 2018 roku o godz.11:40

Program uroczystości

* Otwarcie uroczystości i wystąpienie prof. Marka Rockiego rektora SGH

* Wystąpienie prof. Joanny Plebaniak dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych

* Laudacja prof. Ireny Elżbiety Kotowskiej

* Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Fransowi Willekensowi

* Wykład Profesora Fransa Willekensa doktora honoris causa SGH

 

Wiecej informacji na stronie: http://www.sgh.waw.pl/pl/Strony/dhc-willekens.aspx

 

Bezpośrednia dyskusja z Profesorem Fransem Willekensem, doktorem honoris causa SGH, będzie możliwa podczas seminarium Instytutu, które odbędzie się o 15:30 w Auli Głównej SGH. Wykład Profesora będzie dotyczyć zmiany paradygmatu badań demograficznych, związanej z uwzględ-nianiem heterogeniczności populacji.

Program seminarium

* Otwarcie seminarium prof. Marek Rocki, rektor SGH

* Wystąpienie prof. Joanny Plebaniak, dziekan KAE

* Instytut Statystyki i Demografii – Czerpiąc z przeszłości, w trosce o przyszłość

* prof. Irena E.Kotowska, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

* Micro-demography – implications for demographic modelling

* prof. Frans Willekens, doktor honoris causa SGH

* Dyskusja prowadząca dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

* Zakończenie prof. Irena E.Kotowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych uroczystościach,

w imieniu społeczności Instytutu Statystyki i Demografii – Irena E.Kotowska

 

2. Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne organizują II Kongres Statystyki Polskiej, który odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 lipca 2018 r. i zainauguruje oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzedu Statystycznego. 

Kongres potrwa trzy dni. Ramowy program wydarzenia zawiera szereg sesji tematycznych, w tym panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej, a także sesje poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej, metodologii badań statystycznych, statystyce matematycznej, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce sportu i turystyki.

W obradach, podczas których podkreślony zostanie wkład Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, wezmą udział przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych. Jesteśmy przekonani, że kongres będzie wyjątkową okazją do spotkania oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Więcej szczegółów na stronie: https://kongres.stat.gov.pl/pl/

 
3. Polecamy uwadze wywiad prof. Przemysława Śleszynskiego dotyczacy sytuacji społeczno-demograficznej miast średnich. Ponizej znajduje sie link do wywiadu.