1. Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne zorganizowały II Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 10-12 lipca 2018 r. i zainaugurowały tym samym oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzedu Statystycznego. 

Kongres trwał trzy dni. Podczas kongresu odbyło się szereg sesji tematycznych, w tym panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej, a także sesje poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej, metodologii badań statystycznych, statystyce matematycznej, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce sportu i turystyki.

W obradach, podczas których podkreślony został wkład Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, wzięli udział przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych. 

Więcej szczegółów na stronie: https://kongres.stat.gov.pl/pl/

 
2. Polecamy uwadze wywiad prof. Przemysława Śleszynskiego dotyczacy sytuacji społeczno-demograficznej miast średnich. Ponizej znajduje sie link do wywiadu.